Pringi küla üldkoosolek külavanema valimiseks 22.mail kell 19

Viimsi Vallavalitsus kutsub kokku Pringi küla üldkoosoleku külavanema valimiseks 22. mail 2018 algusega kell 19.00 Rannarahva Muuseumis (Nurme tee 3).

Külavanema valimised viiakse läbi

Viimsi valla põhimääruse

§ 66 ja § 68 sätteid arvestades.

Külavanema valimistel saavad hääletada Rahvastikuregistri andmetel antud külas elavad vähemalt 18-aastased isikud. Hääletamisel osalemiseks peab kaasas olema isikut tõendav dokument. Volituste alusel teiste isikute eest hääletada ei saa!

Registreeritud kadidaat: Kadri Käärt

Viimsi Vallavalitsus