Projekteerimistingimuste eelnõu Linnakumetsa Discgolfi raja ehitusprojekti koostamiseks

06.04.2018

Viimsi Vallavalitsus avalikustab projekteerimistingimuste eelnõu Linnakumetsa Discgolfi raja ehitusprojekti koostamiseks:

Projekteerimistingimuste eelnõu

Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust 10 päeva jooksul.

 

Ehitus- ja kommunaalamet