Räägi kaasa Viimsi elanike rahulolu-uuringus

Esmaspäeval, 22. augustil käivitub Viimsi elanike rahulolu-uuring 2022, mille tulemused on oluliseks sisendiks Viimsi valla paarikümneaastase arengustrateegia koostamisel. 

TÄIDA KÜSITLUS

Veebiküsitlusele vastamine on anonüümne ja võtab aega umbes 15 minutit. Uuringu veebikeskkond on avatud kuni 11. septembrini. Viimsilased, kelle puudub interneti või arvuti kasutamise võimalus, on oodatud ankeeti täitma Haabneeme päevakeskusesse (E-N kl 10-16 ja R kl 10-14) ja alates 30. augustist ka Randvere päevakeskusesse (E-N kl 10-15). Arvuti kasutamise võimalust pakub ka Viimsi vallavalitsus ja Viimsi raamatukogu.

Viimsi vallavanem Illar Lemetti sõnul on valla eluolu ja arengu kujundamisel kesksel kohal kogukonna kaasamine. “Kohaliku omavalitsuse kõige olulisem ülesanne on korraldada kohalikku elu nii, et inimestel oleks oma koduvallas hea elada. Meie külades ja alevikes elavate inimeste panus aitab kujundada Viimsi tulevikku, mis peab olema viimsilaste nägu. Rääkige julgelt kaasa,” sõnas vallavanem Lemetti.

RÄÄGI KAASA!

Kolme aasta tagusest elanike küsitlusest võttis osa ligi 1000 viimsilast, kelle tagasisidet arvesse võttes toimusid mitmed positiivsed arengud erinevates valdkondades. 2022. aasta küsimustik töötati välja 2019. aasta rahulolu-uuringu küsitluse põhjal, et tagada võimalikult täpne võrreldavus kõikide valdkonda lõikes. Sarnaselt eelmisele korrale on uuringupartneriks juhtimiskonsultatsioonifirma HeiVäl Consulting™/HeiVäl OÜ, kes omab pikaajalist kogemust rahulolu-uuringute läbiviimisel juba aastast 1993.
Sandra Metsis
arendusosakond