Raxoest OÜ-ga allkirjastati suuremahuline geodeetiliste tööde hange

LIFE UrbanStorm projekti raames allkirjastas Viimsi Vallavalitsus Raxoest OÜga Viimsi valla sademeveesüsteemide mõõdistamise lepingu. Tööde käigus kaardistatakse ja mõõdistatakse Viimsi Vallas sademeveesüsteemide olukorda. Seetõttu võib Viimsi valla teedel, kraavides, haljakutel, aia taga ja mõnikord aias kohata inimesi, kes uudistavad, uurivad ja mõõdistavad kraave, torusid ning kaeve. Geodeesiafirma esindajad tunneb ära selle järgi, et neil on seljas Raxoest OÜ tunnustega jope või helkurvest. Viimsi vallavalitsus palub kõigilt vallaelanikelt mõistvat suhtumist ning kaasabi, võimaldamaks välitöötajatel vajadusel ligipääsu ka oma kinnistuid läbivatele sademeveesüsteemidele. Sademeveesüsteemide olukorra kirjeldus ja täpsus on äärmiselt oluline, et koostada vallale täpne ja kvaliteetne sademeveesüsteemide kaart.