Reinu tee rekonstrueerimise ehitustööd ja liikluskorralduse muudatused

Viimsi vald viis läbi riigihanked, et rekonstrueerida Reinu tee lõigul Rohuneeme tee kuni Kelvingi küla. Tööd on jagatud kaheks etapiks, kuid võimalikult palju töid viiakse läbi paralleelselt. Mõlema etapi hanke võitis YIT Infra Eesti AS. Kahe riigihanke kogumaksumuseks kujunes ligi 2 950 000 eurot koos käibemaksuga. Esimese etapi ehitustööd algasid oktoobris 2018 ja valmivad käesoleva aasta suvel. Esimese etapi käigus rajatakse valgustatud jalg- ja jalgrattatee Reinu teele lõigul Rohuneeme tee kuni Kelvingi küla. Teises etapis rajatakse Reinu tee alla sademevee- ja drenaažitorustik ning rekonstrueeritakse sõidutee Reinu teel lõigul Rohuneeme tee kuni Kelvingi küla. Teise etapi tööd algavad 25.02.2019 ja kestavad kuni käesoleva aasta sügiseni.

Seoses Reinu tee rekonstrueerimisega rakenduvad alates 25.02.2019 Reinu teel liikluspiirangud.

Reinu teel alustatakse Rohuneeme tee poolsest otsast tee keskele sademevee- ja drenaažitorustike paigaldusega. Sellega seoses toimub sõiduautode ümbersõit Reinu teele pääsemiseks Kooli tee ja Vanapere tee kaudu. Raskeliiklusele massiga üle 8 tonni toimub ümbersõit Randvere tee ja Leppneeme tee kaudu. Korraga on Reinu teel suletud ca 50 m pikkune teelõik, mis tööde kulgedes liigub järjest Kelvingi küla poole. Seega pääseb kohalik elanik/ettevõte oma kinnistule kas ühelt või teiselt poolt ehitustsooni vastavalt kehtestatud liikluskorraldusele. Kokku kestab torustiku ehitus juuli kuuni, millele järgneb omakorda tee-ehitus, mis valmib sügisel.

Liikluskorralduslike alaste küsimuste korral pöörduda 
YIT Infra Eesti AS objektijuhi Rene Oese poole
Telefon518 9601.

Järelevalvet tööde üle teostab 
P.P Ehitusjärelevalve OÜ esindaja Urmas Koks
Telefon5623 0727.
Lisatud ajutised liiklusskeemid.

Palume kõigi liiklejate poolt mõistvat suhtumist ja rahulikku meelt ning liiklemist vastavalt liiklusmärkidele.