Rummu tee teemaal tehakse märtsis ja aprillis raietöid

Seoses planeeritud Rummu tee sademeveekanalisatsiooni rekonstrueerimisega teostatakse käesoleva aasta märtsis ja aprillis Rummu tee teemaal raietöid.

Rummu tee piirkonda teenindav sademeveesüsteem on amortiseerunud ning seetõttu esineb sealses sademevee äravoolus tõsiseid probleeme. Viimsi vallavalitsusel on 2022. aastal plaanis teostada Rummu tee sademeveekanalisatsiooni rekonstrueerimine, tagamaks piirkonnas kvaliteetne sademevee ärajuhtimise teenus.

Sademeveekanalisatsiooni rekonstrueerimiseks on paraku tarvis likvideerida suur osa Rummu tee põhjapoolses teeservas asuvaid puid. Raide teostamine on vajalik, kuna uue torustiku rajamine Rummu tee alla teeks töö mitu korda kallimaks, aga ka tehniliselt keerulisemaks. Hoides ära raietöid lindude pesitsusperioodil, teostatakse raie varakevadisel ajal enne rekonstrueerimistööde algust.

Palume Rummu tee piirkonna elanike mõistvat suhtumist ja rõhutame, et raietööd teostatakse valmistamaks ette vajaliku sademeveekanalisatsiooni rekonstrueerimise ala.

Kohalikel elanikel on võimalik raiutud puud endale küttepuudeks võtta – puud jäetakse paariks nädalaks tee serva ning soovi korral saavad kohalikud elanikud need teisaldada. Kõik puud, mis jäävad peale paari nädalat tee serva alles, viib ära vallavalitsus. Pikemas perspektiivis on vallavalitsusel plaanis Rummu tee äärsele piirkonnale teha asendusistutus, et taastada piirkonna rohelus.