Tähelepanu, valmis olla, start! Viimsi Õpilasmalev tuleb taas!

Viimsi Vallavalitsus koostöös Viimsi Noortekeskusega ja Viimsi ettevõtetega korraldab sel suvel kaks maleva vahetust. Esimene vahetus toimub 10.-22. juunil ja teine vahetus 10.-21. augustil. Malevas saavad osaleda noored vanuses 13-19. Malev on mõeldud Viimsi valla noortele ja igal noorel on võimalus osaleda ühes vahetuses. Malevasse registreerimine algab 16. märtsil ja registreerimine toimub elektroonselt Viimsi valla ja  Viimsi Noortekekuse kodulehel.

13-14 aastased noored töötavad heakorrarühmades kvalifitseeritud noorsootöötajate juhendamisel. 15+ noored töötavad Viimsi ettevõtetes. Lisaks 4 tunnistele tööpäevadele toimuvad ühised vaba-aja üritused ning nendel päevadel, kui tööle järgnevad ühised tegevused, on maleva poolt ka toitlustus.

Ilusat Malevasuve!