Tunnustati Viimsi valla tublisid noori

Autor: Kadi Bruus

Alates 2019. a septembrist on Viimsi Vallas uus toetuste eraldamise kord Vastavalt Viimsi Vallavolikogu 10.09.2019 määrusele nr 14 „ Tunnustamise  kord Viimsi vallas“ lisa 1 on noorte toetuse andmise eesmärk tunnustada ja innustada Viimsi noori vanuses 7-26, keda võib pidada noorte eeskujuks erinevates valdkondades ning kes on viimase jooksva aasta jooksul panustanud ühiskonna arengusse või saavutanud oma tegevuses kõrge taseme.

18. detsembril kogunes uus noorte tunnustamise ja toetamise komisjon, kus vaadati üle alates juunist 2019. a esitatud taotlused ja ettepanekud. Taotlusi on võimalik esitada jooksvalt ning komisjoni kuuluvad noortevolikogu-, noortekekuse-, õpilasesinduse- ja vallavalitsuse esindajad. Komisjonile laekus kokku 18 taotlust. Peale taotlustega tutvumist esitas komisjon vallavalitsusele ettepanekud 15 noore toetamiseks.

Minna-Liisa Hermann 
Minna-Liisa on teist aastat järjest Viimsi Gümnaasiumi esindusisik. Temas on äärmiselt suur kogus energiat, millest tundub jätkuvat kõikjale – koolis tundidesse, lennu ja kogu kooli ürituste eestvedamiseks, tööks õpilasesinduses, rahvatantsurühmas ja segakooris. Lisaks paistab ta silma oma väga hea õppeedukusega. Minna-Liisa on võtnud osa erinevatest poliitilistest simulatsioonidest, nagu Mudel Euroopa Parlament ning läbinud mitmeid valdkonnaga seotud kursuseid, hiljutisim neist kooli esindamine NATO 70. aastapäeva meistriklassis välisministeeriumis. Praegu veab Minna-Liisa koolis abituuriumi heategevusprojekti, mille käigus kõik saavad anda väikese panuse arenguriikide õpitingimuste parandamiseks ning seeläbi teadvustada meie ühiskonnas koolihariduse väärtust.

Gerttu Osa
Gerttu Osa on noortevolikogu mentor, juhtinud Viimsi noortevolikogu kaks aastat. Tema juhtimisel on meeskond muutunud ühtseks ja tegutsetakse koostöös vallavalitsusega, osaletakse kokkusaamistel ja komisjonide töös, avaldatakse arvamust. Gerttu juhtimisel on tutvustatud osalusvõimalusi teistele noortevolikogudele ja tehakse väga head koostööd ENLiga. Alustatud on koostööd Islandi noortevolikoga, mille raames valmis noorte ürituste korraldust puudutav käsiraamat.

Roger Rikberg   
Roger on väga sihikindel ja põhjalik kõiges, mida ta ette võtab. Õppijana on Roger igati eeskujuks nii oma õpitulemuste kui töösse suhtumise poolest. Läbi kahe gümnaasiumiaasta on Roger silma paistnud mahuka täiendava tööga, mida ta on teinud Tartu Ülikooli juures gümnasistidele suunatud ainekursusi läbides. Rogeri tegutsemisest kumab läbi tema huvi bioloogia ja meditsiinivaldkonna vastu. Eelmisel õppeaastal koostatud uurimistööd „Rafineeritud suhkru mõju tervisele, selle alternatiivid ja suhkrurikaste toodete tarbimine Viimsi Gümnaasiumi õpilaste näitel“ esitles ta sel sügisel kooli parimate uurimistööde konverentsil ning osaleb sama tööga ka selleaastastel õpilasvõistlustel, millest lähim, meditsiini-, ökoloogia- ja bioloogiavaldkonna võistlus toimub novembri lõpus Peterburis. Roger on pikaajaliselt tegelenud purjetamisega. Selle huvi väljundiks sai ka 8. klassis koos klassivennaga loovtööna kokku pandud purjetamise käsiraamat. Möödunud aastal läbis Roger lisaks 29er klassis purjetamise MMil osalemisele Tallinna Ülikoolis 3. taseme abitreeneri kursuse ning töötas sügiseni noorte purjetajate treenerina.

Loora Mulenok
Loora Mulenokil on väga hea õppeedukus ja tal on suurepärased saavutused balletis nii Eestis kui rahvusvahelisel tasandil. Ta võitis Rahvusvahelise balletikonkursi Tallinnas ja osales edukalt ülemaailmsel balletikonkursil Ameerikas.

Lukas Lessel   
Lukas Lessel on 12. klassi õpilane. Ta on väga hea õppeedukusega, medali kandidaat ning tal on märkimisväärsed tulemused kergejõustikus: 1 koht 300 mtj, 3 koht 10 võistluses, Balti 1 koht 400 mtj, täiskasvanute Balti meister 4×100 m, 2 x Eesti meister 400 m.

Enri Lustus  
Enri Lustus tegeleb väga aktiivselt ja edukalt motokrossiga, ta saavutas motokrossi 50CC masinaklassis Eesti meistrivõistlustel ja Eesti noorte karikasarjas 3 koha ning jäärajavõistlustel 1 koha.

Valeria Filippova  
Valeria paistab Viimsi Gümnaasiumi õppijate hulgas silma nii oma väga hea õppeedukuse kui väga aktiivse kooliellu panustajana. Õppijana on ta alati kohal nii tundides kui ka kooli üritustel. Valeria on väga koostööaldis ning panustab palju koolimeedia toimetuse tegevusse. Ta on üks koolimeedia tiim „Hüpernool“ resultatiivsemaid kirjutajaid, kelle sulest on tulnud mitmeid väga sügava ja päevakorralise sisuga artikleid, mida on muuhulgas avaldatud ka Viimsi Teataja veergudel. Valeria laulab Viimsi Gümnaasiumi segakooris ning on koolibändi kokkuhoidvaks jõuks, sealhulgas esineb tihti laval solistina.

Robert Pappel 
Robert Pappel tegeleb Pauligi heategevusprojektiga, mille raames kogutakse kohvipuru. Eesmärk on toetada Haiba lastekodu. Robert on alates suvest olnud üks projekti eestvedajaid Viimsis.

Eliisabet Kool
Eliisabet Koolil on silmapaistvad saavutused suusatamises, ta on tegelenud treeningutega alates 2011. aastast. Eelmisel hooajal oli ta Eesti edukaim noorsportlane Eesti noorte meistrivõistlustel, võites N16 vanuseklassis kolm erinevat MV-etappi, võistkondliku hõbemedali teatesuusatamises ning Alexela Noortesarja medaleid. Eliisabet Kool on Eesti Noorte murdmaakoondise liige.

Ron Antero Borissov
Ron Antero on tulnud Eesti meistriks M16 vanuseklassi 3×5 km teatesõidus. Ta on saavutanud väga häid tulemusi esindades Haabneeme Kooli erinevatel võistlustel.

Maribel Rannala
Maribel Rannala on aktiivne, väga hea õppeedukusega ja sportlik. Silmapaistvad tulemused on tal Haabneeme Kooli esindamisel jooksu- ja suusavõistlustel, pallimängudes ning maastikurattasarjas.

Lisaks pälvisid tunnustuse:

  • Richard Marcus Arge
  • Kaspar Martin
  • Nora Kurisoo
  • Olga Simagina

Komisjon ootab taas uusi ettepanekuid ja põhjendatud taotlusi!