Ütle sõna sekka uues valla üldplaneeringus

Viimsi Vallavalitsus viib 11. märtsist kuni 3. aprillini 2022 elanike seas läbi küsitluse, millega kogutakse sisendit uue valla üldplaneeringu lähteseisukohtade dokumenti. Selleks, et küla- ja alevikogukondade mõtted ja soovid saaksid dokumenti kirja, on iga Viimsi elanik oodatud osalema küsitluses.

TÄIDA KÜSITLUS

Üldplaneeringu koostamise esimene samm on lähteseisukohtade dokumendi loomine. Tegu on dokumendiga, kuhu koondatakse riigiasutuste, külavanemate, võrguvaldajate ja vallaelanike tagasiside. Sellest kujuneb üldine raamdokument, mis annab sisendi uue üldplaneeringu koostamisele, kirjeldades üldplaneeringu koostamise vajadust, eesmärki ja ülesandeid.

 

Pilt: Allar Lehtsalu