Uuest aastat muutub Viimsi veeteenuste hind

Elektrienergia märkimisväärse kallinemise tõttu esitas AS Viimsi Vesi konkurentsiametile taotluse veeteenuste hindade muutmiseks. 10. novembril kinnitas konkurentsiamet uued veeteenuste hinnad ja need hakkavad kehtima alates 1. jaanuarist 2023.

1. jaanuarist hakkab vesi Viimsi vallas eraisikutele maksma 1,35 €/m3 + km ja juriidilistele isikutele 1,54 €/m3 + km. Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest saab olema eraisikutele 2,19 €/m3 + km ja juriidilistele 2,40 €/m3 + km. Viimsi valla elaniku jaoks tähendab 1. jaanuarist toimuv muudatus vee ja kanalisatsiooni hinnatõusu 1 kuupmeetri kohta 60 senti. Keskmine Viimsi elanik kulutab 3 kuupmeetrit vett, mis tähendab hinnanguliselt hinnatõusu 1,8 eurot kuus inimese kohta.
AS-i Viimsi Vesi juhatuse liige Raul Vanema selgitusel on varasemalt elektrienergiale tehtavad kulutused suurenenud ettevõtte jaoks juba üle kolme korra.

„Varasemalt moodustasid elektrienergiale tehtud kulutused 10% müügikäibest, aga viimastel kuudel juba üle 35%. Nende märkimisväärselt suurenenud elektrihindade juures on teinud oma korrektuurid teenuste hindades juba 30 vee-ettevõtet üle Eesti. Vanema sõnul on lisaks energiahindadele oluliselt kasvanud ka paljude teiste majandamiseks vajalike toodete ja teenuste hinnad, mistõttu oli hindade korrigeerimine hädavajalik. Ühtlasi kinnitas juhatuse liige, et ettevõte on rakendanud mitmeid meetmeid energiakokkuhoiuks ja näiteks planeerinud oma tegevusi vastavalt elektrienergia börsihinnale. „Sellega on saavutatud vaid osaline kokkuhoid ja tänased hinnad ei kata enam kõiki põhjendatud kulusid, mis ettevõte teenuse pakkumiseks teeb,“ ütles Vanem. 1.01.2023 kehtima hakkavad hinnad on korrigeeritud üksnes elektrienergia kallinemise võrra, muude teenuste ja toodete kallinemist uus hind ei kata.

Veeteenuse hind kujuneb mitmest komponendist
Vee ja kanalisatsiooni teenus on eraldi teenused ning nende teenuste osutamiseks vajalike kulude osas peetakse eraldi arvestust. Üldiselt on kanalisatsiooniteenus veeteenusest märksa kallim, kuna reovee käitlemine on keerulisem ja kallim.

Veeteenuse hind kujuneb vastavalt konkurentsiameti poolt välja töötatud metoodikale. Amet määratleb täpselt, millised kulud ja tegevused peab saama kaetud teenuse hinnaga: vee-ettevõtte põhjendatud tegevuskulud; investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks; keskkonnanõuete täitmisega seotud kulud; kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmisega seotud kulud; põhjendatud tulukus vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt; ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine ning uuendamine.

Konkurentsiameti kodulehel saab ka tutvuda kõikide kooskõlastatud teenuse hindadega. Keskmiselt on pidanud vee-ettevõtted tõstma teenusehindasid 30%. Viimsi valla veehinna viimane muutus toimus 2020. aastal, kui vee hinda õnnestus tänu efektiivsele majandamisele langetada. Veeteenustega seotud küsimuste korral võtke meiega julgelt ühendust info@viimsivesi.ee.

HETKEL KEHTIV HIND 2023 KEHITMA HAKKAV HIND
Eraisik Eraisik Juriidiline Juriidiline Eraisik Eraisik Juriidiline Juriidiline Eraisik Juriidiline
km-ta km-ga km-ta km-ga km-ta km-ga km-ta km-ga Hinnatõus Hinnatõus
Vesi 1.20 1.44 1.41 1.69 1.35 1.62 1.54 1.85 12.1% 9.2%
Kanal 1.83 2.20 2.06 2.48 2.19 2.62 2.40 2.88 19.1% 16.2%
KOKKU 3.04 3.64 3.47 4.17 3.53 4.24 3.94 4.72 16.3% 13.3%

Pille Arula
AS Viimsi Vesi