Väikesadamale nimetuse määramine Prangli saarel

Viimsi Vallavalitsus teavitab Prangli saarel, Lääneotsa külas, Mölgisilla kinnistul olevale väikesadamale nimetuse määramisest.

Ettepanek on määrata väikesadama nimetuseks Prangli Lõunasadam.

Täiendavat informatsiooni ja ettepanekuid saab esitada kuni 25.01.2016 e-posti aadressil estella.koiv@viimsivv.ee või paberkandjal Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1.