Valiti Muuga külavanem

16. juunil 2018 toimunud Muuga küla üldkoosolekul valiti külavanemaks Andrus Pihel.