Valiti Pringi külavanem

22. mail 2018 toimunud Pringi küla üldkoosolekul valiti külavanemaks Kadri Käärt.