Vallavalitsuse 01.10.2019 istungi päevakord

 1. Lihtmenetlusega riigihankes nr 213725 „Viimsi Vallavalitsusele serverite ostmine“ esitatud pakkumuse kvalifitseerimine, vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning lepingu sõlmimine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 2. Lihtmenetlusega riigihankes nr 213254 „ Laevaliikluse juhuvedude teostamine Naissaare ja Tallinna vahel“ esitatud pakkumuste kvalifitseerimine, vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning lepingu sõlmimine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 3. Lihtmenetlusega riigihanke nr 212985 „Planeerija leidmine Viimsi valla, Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu tehniliseks koostamiseks“ hankemenetluse kehtetuks tunnistamine ja uue hanke korraldamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 4. Volikogu otsuse eelnõu läbivaatamine: Nõusoleku andmine Interreg Kesk-Läänemere programmis osalemiseks ja rahastustaotluse esitamiseks. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 5. Isikliku kasutusõiguse seadmine Radionet OÜ kasuks Aiandi tee kinnistule. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 6. Paekaare tee korter. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 7. Kahju hüvitamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 8. Viimsi Vallavalitsuse 08.08.2014 määruse nr 14 „Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi sõidu eest tasumise kord ja sõiduõiguse hind Viimsi vallas“ muutmine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 9. Lihthanke Nurme tee rekonstrueerimisprojekt (lõigul Rohuneeme tee kuni Nurme põik tee) korraldamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 10. Koha-aadressi muutmine Muuga külas katastriüksusel Randoja tee 11. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 11. Koha-aadressi muutmine Pringi külas katastriüksusel Käbi tee L2. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 12. Koha-aadressi muutmine Muuga külas katastriüksusel Uuetoa tee 1. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 13. Soodustuse andmine MTÜ-le Ranvdere Külaselts. Ettekandja: Georg Aher, abivallavanem
 14. Soodustuse andmine spordiklubile Viimsi HC. Ettekandja: Georg Aher, abivallavanem
 15. Volikogu määrus “Viimsi valla sporditegevuse toetamise kord“ muutmine” läbivaatamine. Ettekandja: Georg Aher, abivallavanem
 16. Volikogu määrus – Viimsi valla kultuuritöö ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühingute toetamise kord. Ettekandja: Georg Aher, abivallavanem
 17. Volituste andmine rahaliste kohustuste võtmiseks ja vastavate lepingute sõlmimiseks. Ettekandja: Georg Aher, abivallavanem
 18. ​​Volikogu määruse eelnõu „Noortevolikogu põhimääruse muutmine“. Ettekandja: Georg Aher, abivallavanem
 19. Viimsi valla eelarvest erahuvikoolide toetamise kord. Ettekandja: Georg Aher, abivallavanem
 20. Hange munitsipaalharidusasutuste toitlustaja leidmiseks. Ettekandja: Georg Aher, abivallavanem
 21. Õppetoetuse kehtestamise tingimused ja kord eraüldhariduskoolis õppivatele õpilastele. Ettekandja: Georg Aher, abivallavanem
 22. Õpetajate päeva tänukirjad 2019. Ettekandja: Georg Aher, abivallavanem
 23. Volikogu määruse eelnõu läbivaatamine: Viimsi valla 2019. aasta lisaeelarve. Ettekandja: Evelin Vahenõmm, rahandusosakonna juhataja