Vallavalitsuse 20.10.2021 istungi päevakorra projekt

1. Vallavolikogu otsus: Leppneeme küla, kinnistu Lehe ja lähiala detailplaneeringu menetluse uuendamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

2. Vallavolikogu otsus: Pärnamäe külas, kinnistu Tamme detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

3. Vallavolikogu otsus: Viimsi Vallavolikogu 13.08.1996 otsusega nr 195 kehtestatud „M/Ü Salu“ detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Salu tee 8 kinnistu osas ning Salu tee 12 ja Salu tee 12a kinnistute piiride osas ning Viimsi Vallavolikogu 14.03.2000 otsusega nr 46 „Detailplaneeringu kehtestamine: Salu tee 10-ne ehituskrundi maa-ala“ kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

4. Vallavolikogu otsus: Viimsi Vallavolikogu 12.05.2009 otsusega nr 26 „Detailplaneeringu kehtestamine: Tammneeme küla, Mereääre tee 50/Jaagu maaüksus“ kehtestatud detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Jaagu kinnistu osas
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

5. Vallavolikogu otsus: Viimsi Vallavolikogu 10.07.2001 otsusega nr 87 „Detailplaneeringu kehtestamine: Kase maaüksus (osaline)“ kehtestatud detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Kähriku tee 23, Kähriku tee 25, Kähriku tee 39, Kähriku tee 43, Nõmme tee 9, Palumetsa tee 10 kinnistute osas ja Palumetsa tee 11 tehnovõrkude liitumise ja mahasõidu osas
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

6. Volikogu otsus: Viimsi Vallavolikogu 13.02.2001 otsusega nr 31 „Detailplaneeringu kehtestamine: AS Same Sport maa-ala“ kehtestatud detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Sõpruse tee 5 kinnistu osas
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

7. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes nr 237701 „Viimsi valla Kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium ostumööbli, olmetehnika, lavatehnika ja laborivahendite ostmine“ osa 1 „Mööbli ostmine“ esitatud pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, pakkuja kvalifitseerimine ning lepingu sõlmimine
Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem

8. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes nr 241391 „Viimsi valla mänguväljakute hooldus- ja remont 2022-2024“ pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, pakkuja kvalifitseerimine ning lepingu sõlmimine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

9. Vallavalitsuse korraldus: Haabneeme alevikus asuva Nurmela tee L3 transpordimaa kinnistu omandamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

10. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Vallavalitsuse 22. septembri 2021 korralduse nr 414 „Notariaalsete lepingute sõlmimiseks loa andmine (Pringi elamuala detailplaneering)“ muutmine ja kinnisasja hüpoteegiga koormamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

11. Vallavalitsuse korraldus: Metsakasti külas, Muuga tee, Nahka 2 ja Raudtee III (Põhja-Liiva kinnistu osas – III etapp) vahelise ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

12. Vallavalitsuse korraldus: Laiaküla, kinnistute Käära tee 46 ja Uus-Kopli detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

13. Vallavalitsuse korraldus: Laiaküla, kinnistu Ees-Kaarle detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

14. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi alevik, Halli tee 5 ja 7 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

15. Vallavalitsuse korraldus: Randvere küla, Tammenurme tee 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

16. Vallavalitsuse korraldus: Metsakasti küla, Pikapõllu ja Jaanilille kinnistute detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

17. Vallavalitsuse korraldus: Lubja küla, Kõrgemaa kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

18. Vallavalitsuse korraldus: Pringi küla, Rohuneeme tee 51b kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

19. Vallavalitsuse korraldus: Pringi küla, Makrilli tee 4 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

20. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Vallavalitsuse 23.10.2019 korraldusega nr 648 algatatud Tammneeme küla, kinnistu Suur-Lutika detailplaneeringu menetluse lõpule viimise tähtaja pikendamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

21. Vallavalitsuse korraldus: Rohuneeme küla, kinnistu Ees-Oti detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

22. Vallavalitsuse korraldus: Volituste andmine lepingu sõlmimiseks Vesta Terminal Tallinn OÜ-ga
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

23. Vallavalitsuse korraldus: Lääneotsa külas kinnistu Metsarahva-Uuetoa jagamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

24. Vallavalitsuse korraldus: Püünsi külas Vanapere tee 13 piirneva maaüksuse erastamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

25. Vallavalitsuse korraldus: Püünsi külas Vesiroosi tee 22 piirneva maaüksuse erastamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

26. Vallavalitsuse korraldus: Pärnamäe külas asuva kinnistu Vehema tee 25 ja Viimsi alevikus asuva kinnistu Suur-Kaare tee L12 piiride muutmine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

27. Vallavalitsuse korraldus: Randvere külas kinnistu Oja jagamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

28. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Salu tee 12
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

29. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Salu tee 26
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

30. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Remmelga tee 6
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

31. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Mäe tee 11
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

32. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Sarapiku tee 8
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

33. Vallavalitsuse korraldus: Haabneeme kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem

34. Vallavalitsuse korraldus: Klassi täitumuse ülemise piirnormi kehtestamine Haabneeme Koolis 2021/2022. õppeaastaks
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem

35. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Lepingu heakskiitmine ja nõusoleku andmine lepingu sõlmimiseks
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem