Vallavalitsuse istungi päevakord

vallavalitsuse 21.11.2017 istungi päevakord

1. Volikogu otsuse eelnõu läbivaatamine: Viimsi Vallavolikogu 11.12.2007 otsusega nr 115 kehtestatud Soosepa ja Soosepa II maaüksuste detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine, krundil pos nr 9
Ettekandja: Erik Vest, keskkonna- ja planeerimisameti juhataja

2. Volikogu otsuse eelnõu läbivaatamine: Viimsi Vallavolikogu 12.05.2009 otsusega nr 25 kehtestatud Külaniidu maaüksuse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: Erik Vest, keskkonna- ja planeerimisameti juhataja

3. Idaotsa külas Jaagu-Uuetoa maaüksusel asuvate hoonete teenindamiseks vajaliku maa määramine ja hoonestusõiguse seadmise võimalikkusest ning Viimsi Vallavalitsuse 29. septembri 2015 korralduse nr 1544 kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: Erik Vest, keskkonna- ja planeerimisameti juhataja

4. Äigrumäe külas Äigru pumbamaja maaüksusel ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja hoonestusõiguse seadmise võimalikkusest
Ettekandja: Erik Vest, keskkonna- ja planeerimisameti juhataja

5. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine: Püünsi küla, Rohuneeme tee 82
Ettekandja: Erik Vest, keskkonna- ja planeerimisameti juhataja

6. Koha-aadresside muutmine: Pringi külas katastriüksusel Tammesalu tee 5, Randvere külas katastriüksusel Ritsika tee 14 // 16, Laiakülas katastriüksusel Väike-Käspre tee 1,
Ettekandja: Erik Vest, keskkonna- ja planeerimisameti juhataja

7. Lubja külas Salumetsa III ja Salumetsa IV detailplaneeringuga planeeritavatele liikluspindadele kohanimede ja maaüksustele koha-aadresside määramine
Ettekandja: Erik Vest, keskkonna- ja planeerimisameti juhataja

8. Lubja külas liikluspindadele kohanimede määramine ja katastriüksustel koha-aadresside muutmine
Ettekandja: Erik Vest, keskkonna- ja planeerimisameti juhataja

9. Viimsi Vallavalitsuse 17.10.2017 korralduse nr 736 „Isiklike kasutusõiguste seadmine Imatra Elekter AS kasuks“ muutmine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

10. Viimsi Vallavalitsuse 17.10.2017 korralduse nr 738 „Isiklike kasutusõiguste seadmine Imatra Elekter AS kasuks“ muutmine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

11. Metsa-Nurme kinnistul eksperthinnangu tegemise pakkumiste läbivaatamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

12. Leppneeme sadama laienduse keskkonnamõjude hindamise pakkumuse läbivaatamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

13. Kelnase sadama laienduse keskkonnamõjude hindamise pakkumuse läbivaatamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

14. Volituse andmine Viimsi valla esindamiseks MTÜ-s Harjumaa Ühistranspordikeskus
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

15. Reklaamilubade väljastamine Kaveks Holding OÜ-le, Reklaamtreiler OÜ-le, Panduur OÜ-le, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaseltsile (Sõpruse tee 15, interaktiivne ekraan), CKE Kinnisvara OÜ-le
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem

16. Viimsi valla munitsipaalkoolide, huvikoolide ja lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2018. aastaks
Ettekandja: Janek Murakas, abivallavanem
Kaasettekandja: Ott Kask, kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

17. Soodustuse andmine MTÜ-le Korvpalliklubi Viimsi „Viimsi MV Korvpallis“ korraldamiseks
Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem

18. Teenistuskohtade muutmine
Ettekandja: Kristi Tomingas, vallasekretär

19. Volikogu määruse eelnõu läbivaatamine – Viimsi Vallavolikogu 21.01.2014 määruse nr 2 „Viimsi valla hankekord“ kehtetuks tunnistamine ja riigihangete seaduse § 9 lõikes 1 kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine Viimsi Vallavalitsusele
Ettekandja: Aivar Urm, hankespetsialist