Vallavolikogu kiitis heaks lisaeelarve

20. septembril toimunud vallavolikogu istungil kiideti heaks 2022. aasta III lisaeelarve eelnõu.

Lisaeelarve eelnõuga suurendatakse 2022. aastaks kavandatud tulumaksu laekumist 897 000 euro võrra. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on maksulaekumine kasvanud 15%. Samas suurendatakse kulusid, mis aitavad toime tulla energiakandjate kasvanud hindadega.

Ühistranspordi kallinemise katteks eraldatakse täiendavad 275 000 eurot, mille eesmärk on tagada valla ühistranspordi toimimine praeguses mahus. Ka valla hallatavate asutuste kütte- ja energiakulutuste katmiseks eraldatakse 250 000 eurot.

„Osade energiakandjate hinnad on võrreldes eelmise aastaga kasvanud kordades,“ ütles vallavanem Illar Lemetti. „Oleme juba aastaid panustanud kulude kokkuhoidu, näiteks LED-tänavavalgustite paigaldamise näol ja teiselt poolt on kasvanud valla sissetulekud. See võimaldab meil praeguses olukorras toime tulla. Selle aasta eelarvesse eraldatud lisavahenditega tagame, et bussid sõidavad, tänavavalgustus põleb ja vallale kuuluvates ühiskondlikes hoonetes on tagatud sobiv temperatuur. Samas jätkub erinevate kokkuhoiumeetmete väljatöötamine, et tagada ka muude teenuste osutamine vajalikus mahus,“ lisas vallavanem.

Tutvu lisaeelarve eelnõu sisuga SIIN

Heiko Leesment
avalike suhete osakond

Foto Viimsi vallavolikogust on illustreeriv.