Viimsi Keskkooli direktori konkurss

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi VIIMSI KESKKOOLI DIREKTORI ametikohale ja ootab oma kooliperre teotahtelist ning koostööle orienteeritud koolijuhti

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

 • vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ § 2 lõike 1 nõuetele
 • eelnev organisatsiooni juhtimise kogemus (vähemalt 3 aastat);
 • vastutustunne, korrektsus, täpsus;
 • teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest;
 • teadmised kaasaegsest õpikäsitusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
 • õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus;
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil;
 • koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus.

Konkursil osalemiseks esitada vallavalitsusele 23. aprilliks 2018 järgmised dokumendid:

 • motivatsioonikiri, kus kandidaat kirjeldab põhjuseid, miks ta soovib antud ametikohale asuda ja lühidalt milline on kandidaadi nägemus koolijuhi tööst;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Viimsi Vallavalitsus pakub eneseteostuse võimalust, et koostöös valla haridusjuhtidega kujundada  Viimsi kohalikku hariduselu ja luua Viimsi keskkoolist Eesti parim põhikool.

Dokumendid palume esitada 23. aprilliks 2018 Viimsi Vallavalitsusele aadressil Nelgi tee 1, 74001 Viimsi või digitaalallkirjastatult meiliaadressil info@viimsivv.ee, märgusõna „Viimsi Keskkooli direktori konkurss“.

Lisainformatsioon:
haridus- ja kultuuriameti juhataja Ermo Mäeots:  
ermo.maeots@viimsivv.ee; tel: 602 8843 või
personalijuht Nele Kilk: nele.kilk@viimsivv.ee; tel 602 8872