Viimsi Õpilasmalev 2016

Viimsi Õpilasmalev 2016
Viimsi Vallavalitsuse noorsoo- ja haridusamet ning kommunaalamet koostöös Viimsi Noortekeskustega, Viimsi Lasteaedadega ning Rannarahva Muuseumiga korraldavad 2016.a. kahes vahetuses Viimsi Õpilasmaleva. Sel aastal võtab Viimsi Õpilasmalev tööle kuni 80 Viimsi valla noort vanuses 13 – 18.a.
Viimsi Õpilasmaleva esimene vahetus toimub 9. juunist kuni 22. juunini ja teine vahetus 8.augustist kuni 19. augustini.
Noortel on malevas võimalus teha peamiselt heakorratöid.
Malevasse registreerimiseks on vajalik lapsevanemal täita digitaalselt allkirjastatud avaldus. Malevas osalemise avalduse saab esitada elektrooniliselt veebikeskkonnas (Link elektroonilisele avaldusele ning taotluse blankett on saadaval Viimsi valla kodulehel noorsootöö menüüvaates (alates 21. märtsist). Erandkorras võib avaluse esitada paberkandjal allkirjastatult.
Malevlastel on kohustuslik osaleda maikuus toimuval (kuupäevad täpsustamisel) tööõiguse- ja tööohutuse-alasel koolitusel, mis toimub MTÜ Viimsi Huvikeskuse Noortekeskuses, Nelgi tee 1. Malevas osalejatega sõlmitakse lepingud maikuu jooksul, peale koolitusel osalemist.

Lisainformatsioon:
Noorsoo- ja haridusamet, 6028862, malev@viimsivv.ee