Viimsi õpilasmalevasse saab registreerida alates 5. märtsist

Viimsi vallavalitsuse haridus- ja kultuuriamet, ehitus- ja kommunaalamet koostöös noortekeskustega ning Viimsi ettevõtetega korraldavad tänavu kaks õpilasmaleva vahetust. Sel aastal võtab Viimsi õpilasmalev tööle kuni 120 valla noort vanuses 13 – 20 aastat. Viimsi Õpilasmaleva esimene vahetus toimub 14. juunist 27. juunini ja teine vahetus 6. augustist 17. augustini.

Mõlemas vahetuses on 10 tööpäeva, nädalavahetused vabad. Tööpäev on 4-5 tundi, olenevalt noorte vanusest ning tööle järgnevad lõunasöök ja vaba aja tegevused.
Malevasse kandideerimiseks on õpilasel vaja täita elektroonilises veebikeskkonnas avaldus ja lisada motivatsioonikiri. Avalduse võib esitada ka lapsevanem, kuid lisatud motivatsioonikiri peab olema õpilase koostatud. Viimsi noortekeskuses toimub 5. märtsil kell 17 soovijatele töötuba, kus õpetatakse motivatsioonikirja ja CV koostamist.
Registreerimine on avatud 5. märtsist kuni 19. märtsini. Link elektroonilisele avaldusele on saadaval Viimsi valla kodulehel noorsootöö menüüvaates. Vastu võetaks kõik kahe nädala jooksul korrektselt koos motivatsioonikirjaga esitatud avaldused. Peale seda toimuvad noortega vestlused.
Peale vestlusi on malevlastel kohustuslik osaleda maikuus toimuval tööõiguse ja tööohutusealasel koolitusel, mis toimub noortekeskuses, Nelgi tee 1. Malevas osalejatega sõlmitakse lepingud peale koolitusel osalemist.
Noortel on malevas võimalus teha peamiselt heakorratöid. Neli heakorrarühma koos juhendajatega töötavad ehitus- ja kommunaalameti objektidel – mänguväljakud, pargid, spordiplatsid ja rand. Lisaks saavad õpilasmaleva noored töötada Viimsi lasteaedades, Rannarahva muuseumis, raamatukogus ja koolide juures. Malevlastele annavad tööd veel Viimsi Keskuse firmad: Apollo, Koduekstra, Selver, Sportland, My Fitness ning Tallinn Viimsi Spa. Loodame, et saame koostööpartnereid ettevõtetest veel juurde.
Rühmajuhtide sooviavaldused koos CV ja motivatsioonikirjaga palume edastada otse haridus- ja kultuuriametile.

Lähem teave: haridus- ja kultuuriamet, tel 602 8862, 602 8868, malev@viimsivv.ee.

Kadi Bruus

Haridus- ja noorsootöö peaspetsialist