Viimsi Teaduskooli direktorina alustab Kadri Saluri

Vallavalitsus kinnitas 11. mai istungil Viimsi Teaduskooli direktoriks viimsilase Kadri Saluri, kes alustab tööd uues ametis 1. juunist 2022.

Viimsi Teaduskooli uus juht Kadri Saluri õpib 2017. aastast Tallinna ülikoolis doktorantuuris analüütilise biokeemia erialal. Ka oma magistri- ja bakalaureusekraadi on ta omandanud samas ülikoolis loodusteaduste valdkonnas. Oma haridusteed alustas Kadri Viimsi koolis, mille lõpetas 2007. aastal. Praeguseni on Kadri töötanud Merivälja koolis loodusainete ja matemaatika õpetajana ning täidab ka Erasmus+ projektijuhi rolli.

Viimsi Teaduskooli juhi kohale ajendas teda kandideerima unistus hästitoimivast täppis- ja loodusteaduste valdkonda arendavast huvikoolist. Kadri hinnangul peab Viimsi Teaduskoolist kujunema vallale haridusvaldkonnas oluline keskus erinevate haridusasutuste, huvitegevuse ja erasektori koostöö arendamisel. Suurem ambitsioon on muidugi selles, et Viimsi Teaduskoolist kujuneks oluline ja mõjukas huvikool Eesti kontekstis ning ka piiri taga.

Huvihariduse vallas on Kadri omandanud kogemusi Viimsis ka varem. Magistriõpingute ajal juhendas ta Randvere koolis kahel õppeaastal täppis-ja loodusteaduste huviringi Taibu. Täiskohaga õpetajana alustas Kadri Merivälja koolis 2015. aastal. Alates 2022. aasta veebruarist on Kadri töötanud Viimsi Teaduskooli dokumentatsiooni ettevalmistusega.

Haridusvaldkonna abivallavanema Marju Aolaidi sõnul paistis Kadri teiste konkureerinute seast välja oma haridusliku tausta, mitmekülgse töökogemusega ja hea kontaktvõrgustikuga haridusvaldkonnas. „Silma jäi ka Kadri selge tulevikuvisioon ja arusaam, mida teaduskool tulevikus oma õpilastele ja teadushuvilistele pakkuma hakkab. Soovime uuele juhile häid mõtteid, asjalikke koostööpartnereid ja uudishimulikke õpilasi,“ sõnas Aolaid.

Kadri Saluri CV
On sündinud 1988. aastal, ta elab Viimsis ja tema peres kasvab kolm last.

Hariduskäik
Alates 2017 – Tallinna ülikooli analüütilise biokeemia eriala doktorantuur
2013-2017 – Tallinna ülikooli molekulaarse biokeemia ja ökoloogia eriala magistriõpe
2010-2013 – Tallinna ülikooli bioloogia eriala bakalaureuseõpe
1995-2007 – Viimsi kool

Töökogemus
Alates 2015 – Merivälja koolis erinevad ametid (aineõpetaja, õppejuht, klassijuhataja jne)
2018-2021 – Eesti kunstiakadeemia praktikumi juhendaja
2014-2022 – Tallinna ülikoolis erinevad projektid ja ametid

Heiko Leesment
avalike suhete osakond