Viimsi vald panustab õpetajate palkadesse

Viimsi vald panustab õpetajate palkadesse: palga alammäär tõusis Viimsis 1400 euroni

Viimsi vallavolikogu võttis viimasel istungil vastu Viimsi valla 2020. aasta lisaeelarve, millega muu hulgas eraldatakse täiendavad vahendid Viimsi üldhariduskoolide õpetajatele riigi kehtestatud palga alammäärast kõrgema alammäära kehtestamiseks.

Abivallavanem Annika Vaikla märkis, et riigi poolt õpetajatele määratud miinimumpalk tõusis sel aastal 65 euro võrra ehk 1315 euro peale, kuid samas vähendati lisatasudeks makstavat toetust 3 % võrra. Riigipoolne toetuse vähendamine pani kohalikud omavalitsused keerulisse olukorda ja Viimsi valla volikogu otsustas, et õpetajad on siiski väärt kõrgemat tasu. „Sellega seoses lisaeelarvega ka vastavad vahendid leiti,“ selgitas Vaikla. „Siiski soovime riigiga algatada läbirääkimised, mille käigus anda valitsejatele mõista, et selline käitumine kohalike omavalitsustega ei ole aktsepteeritav.“

Vallavanem Illar Lemetti lisas, et kvaliteetne ja lapse arengut toetav haridussüsteem ning õpetajate hoidmine on Viimsi valla prioriteediks. „Soovime igakülgselt panustada valdkonna arengusse ja sellega ka tegeleme,“ kinnitas ta. „Haridusvaldkond tervikuna saab vallas lähiaastatel suuremat tähelepanu, kui ta seda seni on saanud. Nii alustame lähiajal hariduse arengukava väljatöötamisega ja läheme edasi ka ideega kuulutada 2021. aasta Viimsis hariduse-aastaks.“

Sellest aastast käivitab Viimsi vallavalitsus ka hariduskonsortsiumi ehk hariduse valdkonna koostöökogu töö, mis aitab kaasa just koolideülesele koostööle. „Soovime välja töötada õpetajatele tervikliku motivatsioonipaketi, mis teeks Viimsi koolidest eelistatud töökoha õpetajatele ja tagaks seeläbi parima võimaliku hariduse andmise õpilastele,“ selgitas vallavanem Lemetti.