Viimsi valla teedevõrgu arengukava 2018-2028 avalikustamine

Viimsi Vallavalitsus avalikustas Viimsi valla teedevõrgu arengukava aastateks 2018-2028 eelnõu selle I lugemise järgselt volikogu 13.03.2018 istungil.
Viimsi valla teedevõrgu arengukava aastateks 2018-2028 eelnõuga saab tutvuda: TEAK

TEAK on teehoiu valdkonna arengut suunav strateegia, millega nähakse ette erinevate teehoiu valdkonna eesmärkideni jõudmine alates hooldest kuni teede ehitamiseni kuni järgneva 10-aastase perioodi jooksul. TEAK-iga on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel, vallavalitsus ootab kõiki teehoiu valdkonna arengutele kaasa mõtlema, arengukava ettepanekuid saab saata kuni 29.03.2018 e-postile arengukava@viimsivv.ee