Viimsi vallavalitsus ei hakka vallas elavate põtrade arvu vähendama!

Viimsi vallavalitsus pöördus Keskkonnaministeeriumi poole, et saada nende poolset hinnangut seoses põtrade arvukuse suurenemisega Viimsi vallas. OÜ Jäägriabi sõnul, kes viis eelmisel talvel läbi loenduse Viimsi vallas, on teadlased kindlaks teinud, et Eestis peaks elama 1000 ha suuruse maa-ala peal 4-5 põtra. Viimsi valla mandriosas tuleb kindlasti arvestada tiheasustust, autoteede rohkust ja liikluse tihedust. Võttes arvesse kõiki faktoreid saab Viimsi valla kogu mandriosa metsamassiivides, mis on kokku umbes 2000-2500 ha, elada umbes 4 põtra. Loenduse tulemusena aga talvitub ja elab Viimsi valla territooriumil minimaalselt 21 põtra, kuid isendite arv võib ulatuda ka 23-ni.

Ministeeriumi hinnangul, aga ei ole oluline niivõrd mitu põtra maa-alal elab, vaid kas nad kujutavad ohtu inimestele ja nende varale. Nende hinnangut arvesse võttes on Viimsi vallavalitsus otsustanud, et hetkel ei ole plaanis põtrade arvu reguleerimiseks otseselt mingeid meetmeid rakendada.

Loomulikult jälgime ka edaspidi olukorda ja vajadusel reageerime.

Endiselt soovitame Viimsi elanikel olla liikluses ettevaatlikud ja sõita vastavalt teeoludele ja lubatud kiirusele.