Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi Viimsi Kooli DIREKTORI AMETIKOHALE!

 

Konkursil osalemiseks palume esitada digitaalselt allkirjastatud kandideerimisavaldus, elulookirjeldus ja motivatsioonikiri, mis sisaldab visiooni ja tegevuskava haridusasutuse juhina (maksimaalselt 2 lk) ning haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 20. märtsiks 2020 e-posti aadressile personal@viimsivv.eemärgusõnaga “Viimsi kooli direktor” või kandideeri SIIN