Viimsi Vallavalitsus kuulutas välja Noorte Talentide Kooli arhitektuurivõistluse

18.06.2018

Viimsi Vallavalitsus on seadnud eesmärgiks olla üks tugevamaid kohaliku omavalitsuse haridussüsteeme ning alustanud jõuliselt seatud eesmärgi elluviimist. Viimsi Riigigümnaasiumi tulek nõuab vallalt ka huvihariduse võimaluste parendamist, et soovijatel oleksid mitmekülgsed võimalused kvaliteetse huvitegevusega tegelemiseks. Selleks on alustatud ettevalmistusi Viimsi Noorte Talentide Kooli rajamiseks. Kooli eesmärk on tagada sünergiline koostöö valla koolide ning huvihariduse vahel.

Koostöös Eesti Arhitektide Liiduga on välja kuulutanud Viimsi Noorte Talentide Kooli arhitektuurivõistlus, mille eesmärk on koondada hästi funktsioneerivasse, kaasaegsesse ning arhitektuuriliselt kõrgetasemelisse hoonetekompleksi huvikool koos kõigi vajalike funktsioonidega.