Viimsi Vallavalitsuse hallatavate asutuste ajutine sulgemine koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks

Alates 14.03.2020 suletakse Viimsi valla kõik hallatavad asutused (kõik haridusasutused, lasteaiad, raamatukogud, noortekeskused, Viimsi Huvikeskus, Rannarahva Muuseum, huvikoolid ja Prangli Rahvamaja).

Viimsi Vallavalitsuse range soovitus on, et ka eralasteaiad, lastehoiud, spordiklubid ja huviringid suletaks hiljemalt 14.03.2020.

Vallavalitsuse töö jätkub, kuid tavapärast elanike vastuvõttu ei toimu. Kõik sissepääsud suletakse va ligipääs perearstikeskusele. Viimsi vallavalitsusega saate ühendust meili või telefoni teel, üldküsimustes palume pöörduda info@viimsivv.ee; telefon: 602 8800, täpsemad kontaktid ja informatsioon kodulehelt https://www.viimsivald.ee/