Viimsi vallavanem Siim Kallase pöördumine

Hea viimsilane

2017. aasta kohalikel valimistel kandideerisin Viimsi valla volikokku, et jõudumööda panustada koduvalla arengusse. Sain 1080 viimsilase toetuse, mille eest olen alatiseks tänulik. Asjaolud muutusid ja 7. novembrist 2017 usaldati mulle vallavanema amet koos sellega kaasneva vastutusega.

Juba siis oli hästi teada, et 3. märtsil 2019 toimuvad vastavalt meie põhiseadusele Riigikogu valimised ja minu ees seisab valik – kas üldse kandideerida, kui kandideerida, kas siis pärast valituks osutumist asudagi tööle Riigikogus või loobuda ja jätkata Viimsi vallavanemana.

Valiku tegemise hetk on kätte jõudnud. See on raske valik.
Töö Viimsi vallavalitsuses on mulle andnud palju uusi kogemusi, arusaamist kohaliku omavalitsuse tööst ja elust ühes kohalikus vallas. Olen jälle õppinud palju uut. Olen saanud tuttavaks paljude viimsilastega.

Leian, et kohaliku tasandi tundmine on kõvasti abiks riigis otsuste tegemisel. Mulle on koostöö meie inimestega toonud palju rõõmu ja rahulolu, Viimsi juhtimine on olnud väljakutseterikas ja mitmed suured otsused on aastaga ellu viidud.

Aga olukord Eestis tekitab muret. Kõik see, millesse ma olen panustanud taastatud Eesti Vabariiki üles ehitades, ähvardab praguneda.
Praguneda ähvardab julgeolekukeskkond.
Maailma tänane julgeolekukorraldus soosib ja kaitseb väikerahvaid. Kui senine kord asendub USA, Hiina ja Venemaa kolmikvalitsusega, mis meist siis saab?
Pragunevad Eesti majanduspoliitika algusaastate nurgakivid – usk eraettevõtlusse, turumajandus, kokkuhoidlik rahandus. Rahanduskoorem läheb rahvale üha raskemaks. Valitsevad poliitilised jõud ei taha või ei oska vaadata tulevikku.

Demokraatia pole jututuba, see on kõige tõhusam ja jätkusuutlikum ühiskonna valitsemise vorm. Inimesed, kellel on vabadel valimistel saadud mandaat, peavad tegema valikuid, langetama otsuseid ja tagama nende elluviimise. Eesti poliitiline juhtkond võib eelseisval neljal aastal olla mitmete ootamatute ja ka ebameeldivate valikute ees. Kõige tähtsam otsustaja on valitud parlament – Riigikogu.

Eesti vajab tugevat Riigikogu, kes on võimeline tegema strateegilisi otsuseid.

Olen oma valiku teinud. Lahkun vallavanema ametist ja pühendun tööle Riigikogus. See tähendab ka, et pühendun täie jõuga valimiskampaaniale. See on õige nii eetilises kui ka praktilises mõttes. Ma ei saa istuda kahel toolil korraga. Pühenduda täie jõuga Riigikogu valimistele ja teha samal ajal tõhusat tööd vallavalitsuses.

Kahju on ära minna. Üsna palju olulist on tehtud, aga väga palju põnevaid ettevõtmisi on Viimsis ka ees.

Jätkan tööd volikogu liikmena, nii nagu 2017. aasta kohalikel valimistel lubasin. Vallavanema kogemus on edasises nii riigikogu kui volikogu liikme töös kõvasti abiks.

Siim Kallas