Viimsi vallavolikogu esimehe vabariigi aastapäeva pidulik vastuvõtt

Fotod: Harry Tiits

21. veebruaril toimus Viimsi Koolis Viimsi vallavolikogu esimehe Taavi Kotka pidulik vastuvõtt Eesti vabariigi 102. sünnipäeva auks. 2020. aasta on keskkonna-aasta ja seetõttu oli ka kogu sündmus inspireeritud neljast keskkonna elemendist – veest, tulest, maast ja õhust.

Vastuvõtul andis vallavolikogu esimees Taavi Kotka üle mitmed tunnustused tublidele ja ettevõtlikele Viimsi inimestele, kes on panustanud kogukonna elu paremaks muutmisele.

ELUTÖÖPREEMIA PÄLVIS 

  • ELDI PÄRDI – kauaaegse ja tulemusliku töö eest sotsiaaltöö valdkonnas. Elutööpreemia tunnustuse saaja pälvib 6250 eurot.

SUURE VAALA PÄLVISID

  • TIIU VALM – Raamatukogu pühendunud juhtimise eest.
  • KERI SELTS MTÜ – Keri saarega seotud tegevuste pühendunud eestvedamise eest.
  • LJUBA KESKKÜLA – vabatahtliku töö ja pikaaegse panuse eest Viimsi valla kogukonda.

TÄNUKIRJAD PÄLVISID 

  • AARNE SALUVEER – pikaaegse panustamise eest muusika valdkonda.
  • ERKKI JUHANDI – koguduse ja kirikuhoone ehituse algatamise ja eestvedamise eest.
  • TANEL EINASTE – pikaaegse panuse eest korvpalliklubi ja kogukonna ühtsustunde arendamisel.
  • GELLY SCHMIDT – lastehoiu teenuse arendamise eest Viimsi vallas.
  • HELVE KASK – muusikakooli õpetajana pühendunult õpilaste arengusse panustamise eest.

KÜLAVANEMA MÄRK ANTI ÜLE

  • Äigrumäe uuele külavanemale PRIIT REBASELE, kes valiti külavanemaks 10.09.2019.

Vastuvõtul hoidis meeleolu kõrgel õhtujuht Andres Torm, tantsu sai keerutada The Swingers saatel ja ahhetama paneva tantsunumbriga esines Utopia Entertainment tantsugrupp, kelle tantsud olid inspireeritud neljast elemendist tulest, maast, veest ja õhust.