Viimsi Vallavolikogu kehtestas huvihariduse ja huvitegevuse maksmise korra

12. detsembri volikogu kinnitas huvihariduse ja -tegevuse maksmise korra, mille alusel on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas elaval 7-19- aastasel noorel (ka üks lapsevanem peab olema rahvastikuregistri järgi valla elanik) võimalus taotleda huvihariduses või -tegevuses osalemiseks toetust.

1. juulil 2017. aastal jõustunud noorsootöö seaduse, erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise seadusega loodi alus noorte huvihariduse ja -tegevuse riigipoolseks täiendavaks toetamiseks. Toetuse eesmärk on tagada suuremale hulgale noortele juurdepääs huviharidusele ja -tegevusele.

Kehtestatud toetuse liigid on järgmised:

 1. huvikooli õppetasu toetus, mida makstakse huvikooli õppetasu katmiseks munitsipaal- või erahuvikoolis;
 2. huvitegevuse toetus, mida makstakse huviringide, klubide, stuudiote, mis ei ole registreeritud EHIS´es, osavõtutasu katmiseks;
 3. transporditoetus raske või sügava puudega lapsele või noorele, selleks et toimetada laps või noor huvikooli või huviringi.

Toetust saavad taotleda Viimsi valla elanikud, kes lisaks täidavad vähemalt ühe alljärgnevatest tingimustest:

 1. huvikoolis õppiv või huvitegevuses osalev noor on pärit vähekindlustatud perest (info saadakse Viimsi Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuametist);
 2. huvikoolis õppiv või huvitegevuses osalev noor on pärit 4 või enamalapselisest perest;
 3. huvikoolis õppiv või huvitegevuses osalev noor on raske või sügava puudega.

Huvikooli õppetasu ja huvitegevuse toetust makstakse kuni 50% huvikooli õppetasust või osavõtutasust õppuri kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 200 eurot õppuri kohta aastas.

Transporditoetust raske või sügava puudega lapsele või noorele makstakse kuni 75% transpordikulust, kuid mitte rohkem kui 200 eurot lapse või noore kohta aastas.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemiseks esitab lapse seaduslik esindaja või täisealiseks saanud noor vallavalitsusele allkirjastatud taotluse, kuhu on märgitud järgmised andmed:

 1. lapse või noore andmed;
 2. lapse puhul tema seadusliku esindaja andmed;
 3. huvikooli andmed või huvitegevust pakkuva organisatsiooni andmed;
 4. huviharidus või huvitegevus milles laps või noor osaleb;
 5. õppetasu või osavõtutasu suurus ühes kuus.

Taotlusele lisatakse kulutusi tõendav dokument.

Taotlust saab hariduse- ja kultuuriametile esitada neli korda aastas hiljemalt 20. märtsiks, 20. juuniks, 20. septembriks ja 20. detsembriks.

Tagasiulatuvalt saab erandkorras taotlusi esitada perioodi 1. september kuni 30. november 2017 eest kuni 10. jaanuarini 2018.

Taotluse võib täita paberil ja tuua tööaegadel vallavalitsuse infolauda (Nelgi tee 1, Viimsi) või allkirjastada digitaalselt ning saata e-postile info@viimsivv.ee. Taotluse vorm on leitav SIIT.

Volikogu määruse leiab Riigi Teatajast.

Küsimuste korral palume pöörduda kaija.magi@viimsivv.ee.

Kaija Mägi
huvihariduse ja sporditöö koordinaator