Viimsis elavate põtrade arvukus on jõudsalt kasvanud!

Viimsi vallavalitsuse poole on pöördunud paljud murelikud vallaelanikud kurtes, et Viimsis on liikvel väga palju põtru, kes põhjustavad liiklusõnnetusi ja ohtlikke olukordi sõiduteedel ning söövad ära noore metsa kasve (koorivad ja vigastavad sageli kuuski ja noori mände).

Viimsi vallavalitsus on palunud Jäägriabi OÜ teostada Viimsi vallas põtrade loendus. Loendus toimus kahel meetodil – marsruutloendusena ja kvartalite kaupa jälgede kaardistamise teel.  Marsruutloenduse puhul valitakse kas kindlaks määratud ala, juhusliku suuna või kindlaks määratud suuna vahel. Kvartalite kaupa jälgede kaardistamise puhul läbitakse sihte ja metsateid sõites auto, ATV-ga või jalgsi. Mõlemaid loendusviise teostati värske lumega. Loendusi teostati kokku neljal korral ja läbitud marsruut on joonistad Viimsi valla kergliiklusteede kaardile.

OÜ Jäägriabi sõnul on teadlased kindlaks teinud, et Eestis peaks elama 1000 ha suuruse maa-ala peal 4-5 põtra. Viimsi valla mandriosas tuleb kindlasti arvestada tiheasustust, autoteede rohkust ja liikluse tihedust. Võttes arvesse kõiki faktoreid saab Viimsi valla kogu mandriosa metsamassiivides, mis on kokku umbes 2000-2500 ha, elada umbes 4 põtra. Loenduse tulemusena aga talvitub ja elab Viimsi valla territooriumil minimaalselt 21 põtra, kuid isendite arv võib ulatuda ka 23-ni.

Viimsi vallavalitsus on elanike palvel pöördunud Keskkonnaministeeriumi poole murega ja ootame seisukohta, kuidas põtrade arvukust piirata. Viimsi ei ole jahipiirkond, seega langeb küttimise võimalus ära.

Lisaks on plaanis kokku kutsuda vastavate ametkondade esindajad, kes otsustavad ja panevad kokku plaani, kuidas olukorda lahendada.

Soovitame Viimsi elanikel olla liikluses ettevaatlikud ja sõita vastavalt teeoludele ja lubatud kiirusele.