Viimsis puhkenud skandaal tuulutas vallafirmat

Madis Saretok

Viimsi vallale kuuluva osaühingu juht taandati ametist pärast seda, kui selgus, et ta oli teinud vallale kahjulikke tehinguid.

Viimsi vallavalitsus otsustas muuta OÜ Viimsi Haldus nõukogu koosseisu, tehes ühtlasi ettepaneku kutsuda tagasi Viimsi Haldus OÜ juhatuse liige Madis Saretok.

Põhjusena toob vallavalitsus välja usalduse kuritarvitamise valla ettevõtte nimel sõlmitud kinnisvaratehingute teostamisel ning vallale otsuste langetamiseks eksitava informatsiooni esitamise.

Ajutise juhatuse liikmena nimetas nõukogu ametisse senise Viimsi Vesi AS-i juhi Raul Vanema, eesmärgiga selgitada välja kõigi võimalike seotud tehingute taust ning tagada OÜ Viimsi Haldus edasine juhtimine läbipaistvalt.

OÜ Viimsi Haldus nõukogu koosolekul selgus asjaolu, et Viimsi Haldus OÜ juhatuse liige Madis Saretok ning nõukogu liige Kristel Menning on ametipositsiooni ära kasutades esitanud ühingu nõukogule eksitavat informatsiooni. Selle tulemusena sõlmiti vallale kahjulik kinnisvaratehing Staadioni kinnistu võõrandamiseks.

Tehingu tegelike asjaolude ilmnemisel tegi vallavanem Alvar Ild OÜ Viimsi Haldus üldkoosolekuna vallavalitsusele ettepaneku muuta koheselt OÜ Viimsi Haldus nõukogu koosseisu. Ühtlasi tegi Ild muudetud nõukogule ettepaneku koheselt tagasi kutsuda OÜ Viimsi Halduse juhtimisest senine juhatuse liige Madis Saretok usalduse kaotamise põhjusel ning nimetada ametisse senine Viimsi Vesi AS-i juht Raul Vanem, et selgitada välja kõigi võimalike tehingute taust ning tagada edasine äriühingu juhtimine läbipaistvalt.

Vallavanem Alvar Ild kinnitas, et Viimsi vallavalitsus teeb kõik endast oleneva, et tehing tagasi pöörata ja vallale kahju tekitanud inimesed vastutusele võtta. „Volikogu liikmena on Madis Saretokil rahva mandaat ja usaldus, mis peaks eeldama, et ta ausalt ja südamega oma tööd teeb. Tänane olukord on aga kahetsusväärne. Loodan väga, et ka õigusorganid siin oma otsuse teevad,“ sõnas Ild.

Allikas: Ehitusuudised.ee