Viimsisse tuleb tipp-tasemel Noorte Talentide Kool

Viimsi Vallavalitsus on alustanud kaasaegse innovatsioonikeskuse – Noorte Talentide Kooli tegevuse planeerimist. Uue huvikooli eesmärk on viia kokku erinevad innovatsiooni maailmad, soodustada kunsti- ja muusikahariduse omandamist ning võimaldada rahvusvahelisel tasandil hinnatud huvihariduse omandamist.

“Viimsi elanikkond kasvab jõudsat ning meie vald on olnud atraktiivne elukoht eelkõige noortele. Kõige sellega kaasneb aga vastutus pöörata senisest rohkem tähelepanu elukvaliteedile, mis tähendab kohaliku parima võimaliku hariduse ja huvitegevuse pakkumist,” sõnab Viimsi vallavanem Siim Kallas. “Arvud näitavad, et 2015. aastal elas Viimsi vallas 2972 noort vanuses 7-18 ning see arv on tänaseks kasvanud juba 3457ni. Prognooside järgi võib noorte arv kasvada 2020ndaks aastaks 3544ni, mis on märkimisväärne tõus ning mis tulevikus mõjutab oluliselt valla arengute kavandamist. Meil on selge vastutus planeerida, arendada ning luua tingimused kohaliku hariduskvaliteedi kaasajastamiseks, et pakkuda oma noortele mitmekesiseid võimalusi enesearenguks,” lisab Kallas.

2018. aastal avab uksed Viimsi Riigigümnaasium. “Riigigümnaasiumi tulek on oluline tõuge kohaliku elu elavdamisel ja samas ka paras väljakutse tõestamaks, et oleme valmis innovatsiooni hariduses juhtima. Me soovime, et riigigümnaasiumi lõpetanutele ei avaks lõputunnistus mitte ainult Eesti ülikoolide uksi, vaid avatuks jääksid ka tasemel rahvusvahelised ülikoolid,” sõna Siim Kallas, kelle hinnangul on rahvusvahelise kogemuse omandamine tänapäeva tööturu tingimustes oluline lisandväärtus.

“Kõigele lisaks soovime parendada ka huvikoolide võimalusi huvihariduse pakkumisel ning võimaldada soovijatele rohkem õppekohti valla huviringides. Meie eesmärk on luua sünergia ja koostöö valla koolide ning huvihariduse vahel ning selleks oleme alustanud ettevalmistusi Viimsi Noorte Talentide Kooli rajamiseks. Töötame selle nimel, et viia muusika- ja kunstikool ning teadmiskeskus Collegium Eruditionis ühise katuse alla ehk tulevikus võiks rääkida uue ja kaasaegsete võimalustega hoone ehitamisest,” ütleb Kallas. Võimaliku huvikooli asukohana nähakse Haabneeme keskuses asuvat Allika 1 kinnistut, mis on koolide vahetus läheduses ning kus on hea transpordiühendus. Lisaks plaanitakse seal laiendada rekreatsiooniala, mis loob veelgi paremad tingimusedsportimiseks nii nooremale kui ka vanemale põlvkonnale.
Lubja klindiastang ja ümbritsev piirkond on kavas arendada valla südameks, mida saab kasutada nii õppe- kui vabaaja veetmise tegevusteks.

Valla haridusarengu edendamiseks on Viimsi Vallavalitsus sõlmimas koostöölepingut TTÜ Mektoryga, kellega plaanitakse ühiselt arendada kaasaegseid õppekavu nii tehnoloogia kui ka loodusteaduste õppesuundadel. “Niivõrd suurt projekti saab juhtida üksnes tugevate spetsialistidega ning seetõttu soovime oma arengute planeerimisse kaasata mitmeid juhtivaid innovatsooni liidreid. Siinkohal näeme partneritena nii ülikoole, rahvusvahelise kogemusega asutusi, IT- sektorit ja paljusid teisi,” sõnab vallavanem ning lisab, et eesmärk on juhtida hariduse rännet Viimsi suunas.