Visioon: 20 aasta pärast saab trammiga Tabasallu ja Viimsisse

Postimees Tallinn Hanneli Rudi
rammi kasutamine vähendab liikluskoormust ja ummikuid ning ühistranspordi kasutamine vähendab parklate ja parkimismajade arvu.
FOTO: Eero Vabamägi

Tallinnas ja pealinna lähivaldades hakatakse üsna pea uurima jätkusuutliku linnaliikluse võimalusi, millega soovitakse muuhulgas teada saada, kas kuldse ringi valdade ja pealinna ühendamine trammiliiklusega on tasuv ja mõistlik lahendus.

Uuringu lähteülesandes pakutakse Harju maakonnaplaneeringu eeskujul välja küll võimalikud trammiliinid, kuid uuringu tegijale jäetakse siiski vabad käed, sest tulemused võivad praegustest teadmistest-ennustustest üpris palju erineda, kirjutab Harju Elu.

«Tahame, et oleks ühendus Tabasaluga, Jüriga, Maardu-Viimsiga. Kindlasti on töörände seisukohalt väga oluline Rae valla, kus jätkub kiire kasv, suund,» rääkis Harjumaa omavalitsuste liidu väliskoostöö nõunik Kaarel Kose.

Lisaks Rae vallale, kes soovib trammiliiniga ühendada Jüri ja Tallinna, on huvi kergrööbastranspordi vastu üles näidanud ka Viimsi vald. Harjumaa omavalitsuste liidu juhi Joel Jesse sõnul oleks ühendus Viimsiga tehniliselt hõlpsasti teostatav, kuid kaaluda võib ka ühendust läbi Lasnamäe.

Samamoodi on eri Harjumaa arengukavades näidatud trammiühendus Viimsi naabri Maarduga. «Seda tuleks kaaluda, sest seal piirkonnas on koos suvilarajoonidega üle 20 000 elaniku. Koos rajatava Rail Balticu kaubaterminali ja Muuga sadama arenguga kasvab kogu piirkond,» ütles Jesse. Uuringu lõpptähtaeg on 2020 ning kui see peaks soovitama trammiliikluse arendamist, siis on Jesse ja Kose arvamusel, et seejärel peaks kogu fookuse suunama trammiliinide rajamisele ja uue trammivõrgu valmis ehitama 10-20 aastaga.

Perspektiivsed trammiliinid Harju maakonnaplaneeringus 2030+

Harju maakonnaplaneeringus tehakse ettepanek laiendada kergrööbastranspordi võrku Tallinnas ja selle tagamaal. Planeeringus on kavandatud järgmised trammitranspordi koridorid:

• Tallinn-Lennujaam-Mõigu-Jüri

• Tallinn-Lasnamäe-Maardu

• Tallinn-Tabasalu

• Tallinn-Haabneeme

• Tallinnas pakutakse välja Tondi trammiliini pikendus Järve keskuseni ning Mustamäe ja Väike-Õismäe ühendamine kesklinnaga. Samuti ei pruugita Lasnamäe puhul piirduda vaid ühe liiniga, vaid kaalutakse laiema liinivõrgu rajamist.