Viimsi Valla toetuses
Sünnitoetus   350 eurot
Lapsehoiutoetus kuni 200 eurot kuus
I kalsssi mineva lapse toetus 64 eurot
Lasteaias ja koolis toidu eest tasumise toetus 64 eurot
Lasteaia kohatasu toetus kuni58 eurot
Ravimitoetus
kuni 300 eurot aastas
Toimetuleku tagamise toetus
kuni 640 eurot
Hooldekodus hooldustasu maksmise toetus
Vältimatu sotsiaalabi
Eakate tähtpäevatoetus
20-50 eurot
Matusetoetus
120 eurot
Tsernobõli AEJ likvideerimisel osalenu toetus
120 eurot aastas
Suurperetoetus
128 eurot aastas
Hooldajatoetus
30 eurot kuus
Hooldajatoetus
50 eurot kuus
Hooldajatoetus
50 eurot kuus
Puudega isiku transporditoetus
65 eurot kuus
Viipekeele tõlketeenuse toetus
kuni 100 eurot kuus
Puudega isiku hooldaja toetus
30-50 eurot kuus
60 eurot aastas
100 eurot aastas